تحلیل و شبیه سازی پروژه آپ امپ OP- Amp با گین 30dB در نرم افزار Hspice

دانلود تحلیل دستی و شبیه سازی پروژه آپ امپ OP- Amp  با گین  30dB در نرم افزار Hspice

در این پروژه فایل شبیه سازی و تحلیل دستی طراحی آپ امپ با گین 100 یا همان 30 دسی بل قرار داده شده است.

در تحلیل دستی پاسخ مدار به ازای گین 1000 و  فیدبک 4 محاسبه و آموزش داده شده است.

این شبیه سازی در نرم افزار Hspice  صورت گرفته همچنین با بستن فیدبک این آپ امپ را برای استفاده در گین 4 نیز طراحی کرده ایم

ویژگی های این آپ امپ طراحی شده شامل :

مقاومت ورودی بسیار بالا

مقاومت خروجی پایین

حداکثر سوینگ متقارن

دارا بودن فیدبک

قابلیت کاربرد عملی

کمترین توان مصرفی درمدل خود

استفاده از ترانزیستور BJT

نتایج شبیه سازی و فایل های شبیه سازی شده در 4 بخش می باشد:

1- شبیه سازی گین 1000 و تحلیل ac

2- پاسخ و تحلیل فرکانسی گین 1000

3- گین و تحلیل ac گین 4 با فیدبک

4- تحلیل فرکانسی و پاسخ فرمانسی گین 4

در ادامه نمونه از پاسخ خروجی مدار شبیه سازی شده آورده شده است