نمادهای پرکاربرد در متلب :

در نرم افزار متلب، برای برخی مقادیر که معمولا پرکاربرد می باشند، نمادهایی منحصر به فرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، برای عدد مشهور ((پی)) که در ریاضیات بسیار به کار می رود، نماد pi انتخاب شده است. به مثال زیر توجه کنید :
مثال :

A=pi
نتیجه :

A =

۳٫۱۴۱۶

برخی از نمادهای پرکاربرد در نرم افزار متلب را در جدول زیر نمایش داده ایم :

عدد مشهور پی
( ۳٫۱۴۱۵ )
    pi
بینهایت     Inf
موهومی     i
کوچکترین عدد ممکن
(اپسیلون)
( ۲٫۲۲۰۴e-016 )
    eps
به صورت یک عدد تعریف نشده است
(مبهم)
(در حالت ۰/۰ رخ می دهد)
    NaN
بزرگترین عدد حقیقی مثبت
( ۱٫۷۹۷۷e+308 )
   realmax
کوچکترین عدد حقیقی مثبت
(۲٫۲۲۵۱e-308 )
   realmin

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.